Zvezni zakon z dne 17. septembra 1998 N 157-FZ "O imunizaciji nalezljivih bolezni" (s spremembami in dopolnitvami)

Share Tweet Pin it

Zvezni zakon z dne 17. septembra 1998 N 157-FZ
"O imunoprofilaksiji nalezljivih bolezni"

S spremembami in dodatki iz:

7. avgusta 2000, 10. januarja 2003, 22. avgusta, 29. decembra 2004, 30. junija 2006, 18. oktobra, 1. decembra 2007, 23. julija, 25., 30. decembra 2008, 24. julija 2009 8. decembra 2010, 18. julija 2011, 25. decembra 2012, 7. maja, 2. julija, 25. novembra, 21. decembra 2013, 31. decembra 2014, 6. aprila, 14. decembra 2015, 19. decembra 2016, 7. marca 2018

Sprejeto v Državni dumi 17. julija 1998

Svet je potrdil 4. septembra 1998

GARANT:

Glej komentar tega zveznega zakona

Ta zvezni zakon vzpostavlja pravni okvir za državno politiko na področju imunizacije nalezljivih bolezni, ki se izvaja zaradi varovanja zdravja in zagotavljanja sanitarne in epidemiološke blaginje prebivalstva Ruske federacije.

Predsednik Ruske federacije

17. september 1998

Pravne podlage državne politike na področju imunoprofilacije nalezljivih bolezni, osnove za organizacijo preventivnih ukrepov in zagotavljanja socialne podpore državljanom v primeru zapletov po cepljenju.

Zavarovane državna jamstva v dostopnost državljanov do svobodnega preventivno cepljenje, nadzor kakovosti, učinkovitosti in varnosti medicinskih imunobioloških priprav, kot tudi pravice in dolžnosti državljanov pri izvajanju cepljenja.

Da se ugotovi, da so potrebni cepljenja izvaja za vse državljane proti hepatitisu B, davici, oslovskemu kašlju, ošpicam, rdečkam, otroški paralizi, tetanusu, tuberkuloza, mumps v roku, ki ga določi nacionalni koledar preventivnih cepljenj.

Zvezni zakon začne veljati z dnem uradne objave.

Zvezni zakon z dne 17. septembra 1998 N 157-FZ "o imunizaciji nalezljivih bolezni"

Ta zvezni zakon začne veljati z dnem uradne objave

Besedilo zveznega zakona je bilo objavljeno v Rossijski gazeti 22. septembra 1998, št. 18, v zakonodajnem zboru Ruske federacije 21. septembra 1998, št. 38, čl. 4736

Ta dokument se spremeni z naslednjimi dokumenti:

Zvezni zakon z dne 7. marca 2018 št. 56-FZ

Spremembe začnejo veljati 7. marca 2018.

Zvezni zakon z dne 6. aprila 2015 N 68-FZ (v različici zveznega zakona z dne 19. decembra 2016, št. 455-FZ)

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Učinek odstavka 2 20. člena tega zakona se začasno ustavi do 1. januarja 2018.

Zvezni zakon št. 68-FZ z dne 6. aprila 2015 (kot je bil spremenjen z zveznim zakonom št. 371-FZ z dne 14. decembra 2015)

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Učinek odstavka 2 20. člena tega zakona se začasno ustavi do 1. januarja 2017.

Zvezni zakon z dne 6. aprila 2015 N 68-FZ

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Učinek odstavka 2 20. člena tega zakona se začasno ustavi do 1. januarja 2016.

Zvezni zakon z dne 31. decembra 2014 N 495-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2015.

Zvezni zakon št. 368-FZ z dne 21. decembra 2013

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2014.

Zvezni zakon z dne 25. novembra 2013 N 317-FZ

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Zvezni zakon z dne 2. julija 2013 N 185-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. septembra 2013.

Zvezni zakon z dne 7. maja 2013 N 104-FZ

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Zvezni zakon št. 264-FZ z dne 25. decembra 2012

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Zvezni zakon z dne 18. julija 2011 N 242-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. avgusta 2011.

Zvezni zakon z dne 8. decembra 2010 N 341-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2011.

Zvezni zakon z dne 24. julija 2009 N 213-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2010.

Zvezni zakon z dne 30. decembra 2008 N 313-FZ

Spremembe začnejo veljati 10 dni po dnevu uradne objave navedenega zveznega zakona

Zvezni zakon z dne 25. decembra 2008 N 281-FZ

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Zvezni zakon z dne 23. julija 2008 N 160-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2009.

Zvezni zakon št. 309-FZ z dne 1. decembra 2007

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Zvezni zakon z dne 18. oktobra 2007 N 230-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2008.

Zvezni zakon z dne 30. junija 2006 N 91-FZ

Spremembe začnejo veljati 10 dni po dnevu uradne objave navedenega zveznega zakona

Zvezni zakon z dne 29. decembra 2004 N 199-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2005.

Zvezni zakon z dne 22. avgusta 2004 N 122-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2005.

Zvezni zakon z dne 10. januarja 2003 N 15-FZ

Spremembe začnejo veljati z dnem uradne objave omenjenega zveznega zakona

Zvezni zakon z dne 7. avgusta 2000 N 122-FZ

Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2001.

Člen 5. Pravice in dolžnosti državljanov pri izvajanju imunizacije

1. Državljani pri izvajanju imunizacije imajo pravico:

pridobivanje polnih in objektivnih informacij zdravstvenega osebja o potrebi po preventivnih cepljenjih, posledicah opuščanja, možnih zapletov po cepljenju;

izbira zdravstvene organizacije ali posameznega podjetnika, ki se ukvarja z zdravstvenimi dejavnostmi;

brezplačna preventivna cepljenja, vključena v nacionalni koledar preventivnih cepljenj, in koledar preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije, v zdravstvenih organizacijah sistema javnega zdravstva in občinskem zdravstvenem sistemu;

zdravniški pregled in, če je potrebno, zdravniški pregled pred cepljenjem, zdravstveno oskrbo, v zdravstvenih organizacijah v primeru zapletov po cepljenju v programu državnih jamstev za upodabljanje brezplačno zdravstveno oskrbo za državljane;

odstavek postane neveljaven. - zvezni zakon št. 122-FZ z dne 22. avgusta 2004;

socialna podpora v primeru po zapletih;

zavrnitev preventivnih cepljenj.

2. Pomanjkanje preventivnih cepljenj pomeni:

prepoved državljanom, da potujejo v države, kjer bivanje v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi in sanitarnimi predpisi ali mednarodnimi pogodbami Ruske federacije zahteva specifična preventivna cepljenja;

začasna zavrnitev sprejema državljanov v izobraževalne organizacije in zdravstvene ustanove v primeru velikih nalezljivih bolezni ali grožnje epidemij;

zavrnitev sprejema državljanov za delo ali odstranitev državljanov z dela, katerih delovanje je povezano z velikim tveganjem za nalezljive bolezni.

Seznam del, katerega delovanje je povezano z velikim tveganjem za nalezljive bolezni in zahteva obvezno cepljenje, določi zvezni izvršilni organ, ki ga je pooblastila vlada Ruske federacije.

3. Pri izvajanju imunizacije morajo državljani:

upoštevati navodila zdravstvenega osebja;

v pisni obliki, da potrdi zavrnitev preventivnih cepljenj.

Zvezni zakon "o imunoprofilaksiji nalezljivih bolezni" z dne 17.09.1998 N 157-FZ (z dne 7. 3. 2013)

17. september 1998 N 157-FZ

RUSKA FEDERACIJA

FEDERALNO PRAVO

O IMUNOPROFILAKTIKI INFEKTNIH BOLEZNI

Sprejeto v Državni dumi 17. julija 1998
Svet je potrdil 4. septembra 1998

Ta zvezni zakon vzpostavlja pravni okvir za državno politiko na področju imunizacije nalezljivih bolezni, ki se izvaja zaradi varovanja zdravja in zagotavljanja sanitarne in epidemiološke blaginje prebivalstva Ruske federacije.

Zvezni zakon z dne 17.09.1998 N 157-FZ (kakor je bil spremenjen dne 07.03.2018) "O imunizaciji nalezljivih bolezni"

O IMUNOPROFILAKTIKI INFEKTNIH BOLEZNI

17. julija 1998

4. septembra 1998

Ta zvezni zakon vzpostavlja pravni okvir za državno politiko na področju imunizacije nalezljivih bolezni, ki se izvaja zaradi varovanja zdravja in zagotavljanja sanitarne in epidemiološke blaginje prebivalstva Ruske federacije.

POGLAVJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1. Osnovni pojmi

Za namene tega zveznega zakona se uporabljajo naslednji osnovni koncepti:

Imunoprofilaksa nalezljivih bolezni (nadalje - imunoprofilaksa) - sistem ukrepov za preprečevanje, omejevanje širjenja in odpravo nalezljivih bolezni z zagotavljanjem preventivnih cepljenj;

preventivno cepljenje - uvedba človeških imunoloških zdravil za imunoprofilaksijo, da bi ustvarili posebno imunost na nalezljive bolezni;

imunobioloških zdravila za imunizacijo - cepiva, toksoidom, imunoglobulini in druga zdravila, ki so namenjeni ustvarjanju specifično imunost za nalezljive bolezni;

nacionalni koledar preventivnih cepljenj je normativni pravni akt, ki določa čas in postopek izvajanja preventivnih cepljenj za državljane;

komplikacije po cepljenju s cepljenjem vključeno v nacionalni koledar preventivnih cepljenj in koledar preventivnega cepljenja na epidemijo označb povzroči (v nadaljevanju - zapleti so po cepljenju), - hude in (ali) so vztrajne kršitve zdravstveno stanje, ki je posledica preventivnega cepljenja;

potrdilo o preventivnih cepljenjih - dokument, v katerem so registrirani preventivni cepivi;

koledar preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije je normativni pravni akt, ki določa pogoje in postopek izvajanja preventivnih cepljenj za državljane o epidemioloških indikacijah.

Člen 2. Zakonodaja Ruske federacije na področju imunoprofilakse

1. Zakonodaja Ruske federacije na področju imunoprofilacije je sestavljena iz tega zveznega zakona, drugih zveznih zakonov in drugih normativnih pravnih aktov Ruske federacije, sprejetih v skladu z njimi, ter zakonov in drugih normativnih pravnih aktov subjektov Ruske federacije.

2. Če mednarodna pogodba Ruske federacije določa druga pravila od tistih, ki jih določa ta Zvezni zakon, se uporabljajo pravila mednarodne pogodbe.

Člen 3. Področje uporabe tega zveznega zakona

1. Ta zvezni zakon se uporablja za državljane in pravne osebe.

2. Tuji državljani in osebe brez državljanstva, ki stalno ali začasno prebivajo na ozemlju Ruske federacije, uživajo pravice in nosijo obveznosti, ki jih določa ta Zvezni zakon.

Poglavje II. DRŽAVNA POLITIKA NA PODROČJU

IMUNOPROFILAKSI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV

V IZVEDBI IMMUNOPROFILAKSIJE

Člen 4. Državna politika na področju imunoprofilakse

1. Državna politika na področju imunoprofilakse je namenjena preprečevanju, omejevanju širjenja in odpravljanju nalezljivih bolezni.

2. Na področju imunizacije država zagotavlja:

razpoložljivost preventivnih cepljenj za državljane;

brezplačna preventivna cepljenja, vključena v nacionalni koledar preventivnih cepljenj, in koledar preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije, v organizacijah državnih in občinskih zdravstvenih sistemov;

socialna podpora državljanov v primeru po zapletih;

razvoj in izvajanje zveznih ciljnih programov in regionalnih programov;

uporaba učinkovitih imunobioloških zdravil za imunizacijo;

državni nadzor kakovosti, učinkovitosti in varnosti imunobioloških zdravil za imunoprofilaksijo;

podpora znanstvenim raziskavam na področju razvoja novih imunobioloških zdravil za imunoprofilaksijo;

vzdrževanje sodobne ravni proizvodnje imunobioloških zdravil za imunoprofilakso;

državna podpora domačih proizvajalcev imunobioloških zdravil za imunoprofilaksijo;

vključitev vzgojnih standardov zvezne države na usposabljanje zdravstvenih delavcev pri imunizaciji;

izboljšanje sistema statističnih opazovanj;

zagotavljanje enotne državne informacijske politike;

razvoj mednarodnega sodelovanja.

3. Realizacijo državne politike na področju imunoprofilakse zagotavljajo vlada Ruske federacije in izvršilni organi subjektov Ruske federacije.

Člen 5. Pravice in dolžnosti državljanov pri izvajanju imunizacije

1. Državljani pri izvajanju imunizacije imajo pravico:

pridobivanje polnih in objektivnih informacij zdravstvenega osebja o potrebi po preventivnih cepljenjih, posledicah opuščanja, možnih zapletov po cepljenju;

izbira zdravstvene organizacije ali posameznega podjetnika, ki se ukvarja z zdravstvenimi dejavnostmi;

brezplačna preventivna cepljenja, vključena v nacionalni koledar preventivnih cepljenj, in koledar preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije, v zdravstvenih organizacijah sistema javnega zdravstva in občinskem zdravstvenem sistemu;

zdravniški pregled in, če je potrebno, zdravniški pregled pred cepljenjem, zdravstveno oskrbo, v zdravstvenih organizacijah v primeru zapletov po cepljenju v programu državnih jamstev za upodabljanje brezplačno zdravstveno oskrbo za državljane;

odstavek postane neveljaven. - zvezni zakon št. 122-FZ z dne 22. avgusta 2004;

socialna podpora v primeru po zapletih;

zavrnitev preventivnih cepljenj.

2. Pomanjkanje preventivnih cepljenj pomeni:

prepoved državljanom, da potujejo v države, kjer bivanje v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi in sanitarnimi predpisi ali mednarodnimi pogodbami Ruske federacije zahteva specifična preventivna cepljenja;

začasna zavrnitev sprejema državljanov v izobraževalne organizacije in zdravstvene ustanove v primeru velikih nalezljivih bolezni ali grožnje epidemij;

zavrnitev sprejema državljanov za delo ali odstranitev državljanov z dela, katerih delovanje je povezano z velikim tveganjem za nalezljive bolezni.

Seznam del, katerega delovanje je povezano z velikim tveganjem za nalezljive bolezni in zahteva obvezno cepljenje, določi zvezni izvršilni organ, ki ga je pooblastila vlada Ruske federacije.

3. Pri izvajanju imunizacije morajo državljani:

upoštevati navodila zdravstvenega osebja;

v pisni obliki, da potrdi zavrnitev preventivnih cepljenj.

Poglavje III. FINANČNA VARNOST IMUNOPROFILAKSI

Člen 6. Finančna zagotovitev imunoprofilakse

1. Finančno zagotavljanje ukrepov proti epidemiji, ki se izvajajo za preprečevanje, nadzor in odpravo nalezljivih bolezni, pa tudi preventivna cepljenja, vključena v nacionalni koledar preventivnih cepljenj, je obveznost Ruske federacije za izdatke.

2. Državni organi sestavnih subjektov Ruske federacije določijo obveznosti izdatkov subjektov Ruske federacije za izvajanje ukrepov za preprečevanje, omejevanje širjenja in likvidacijo nalezljivih bolezni na ozemlju konstitutivnega subjekta Ruske federacije v okviru njihove pristojnosti.

3. je izgubil silo. - Zvezni zakon z dne 25.11.2013 N 317-FZ.

7. člen je izgubil silo. - Zvezni zakon št. 122-FZ z dne 22. avgusta 2004.

Poglavje IV. ORGANIZACIJSKA OSNOVA DEJAVNOSTI

NA PODROČJU IMUNOPROFILAKTIKE

Člen 8. Organizacijske osnove dejavnosti na področju imunoprofilakse

1. Izvajanje cepljenja zagotoviti zvezni izvršni organ, ki je odgovoren za pripravo in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju zdravstvenega varstva, zvezni izvršni organ, pooblaščen za opravljanje sanitarne in epidemiološke nadzor, izvršnih organov subjektov Ruske federacije na področju zdravja.

2. Izvajanje cepljenja v oboroženih sil Ruske federacije, drugih vojakov, vojaške formacije in organov, v katerih zakoni Ruske federacije zagotavlja za služenje vojaškega roka ali storitev, ki je enaka tem, zagotoviti vojaško zdravstveno organizacijo ali medicinska organizacija ustreznih zveznih izvršnih organov.

Člen 9. Nacionalni koledar preventivnih cepljenj

1. Nacionalni cepljenja vključuje preventivno cepljenje proti hepatitisu B, davici, oslovskemu kašlju, cepivo proti ošpicam, rdečkam, otroški paralizi, tetanusu, tuberkuloza, mumpsu, Haemophilus influenzae, pnevmokokni bolezni in gripe.

2. Nacionalni koledar preventivnih cepljenj, čas preventivnega cepljenja in kategorija državljanov, za katere velja obvezno cepljenje, odobri zvezni izvršni organ, ki je pristojen za razvoj in izvajanje državne politike in regulativne in pravne ureditve v zdravstvenem sektorju.

Člen 10 Preventivno cepljenje za epidemične indikacije

1. preventivno cepljenje na epidemije označbe državljane, ki potekajo pod grožnjo nalezljivih bolezni, ki jih je navedel v zvezni organ izvršilne oblasti, odgovoren za razvoj in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju javnega zdravja.

2. Odločitve o izvajanju preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije sprejme glavni državni sanitarni doktor iz Ruske federacije, glavni državni zdravstveni zdravniki pri predmetih Ruske federacije.

3. Koledar preventivnega cepljenja na epidemijo označb, časovnega preventivnih cepljenj in kategorije oseb, ki so predmet obveznega cepljenja, ki ga je zvezni izvršni organ, odgovoren za pripravo in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju javnega zdravja odobrenih.

Člen 11. Zahteve za izvajanje preventivnih cepljenj

1. Preventivno cepljenje izvajajo državljani zdravstvenih organizacij, če imajo takšne organizacije licence za zdravstvene dejavnosti.

2. Cepljenje se izvaja v prisotnosti privolitve v zdravniški poseg državljana, starši ali drugi zakoniti zastopnik mladoletnika, mlajšega od 15 let ali narkomanka mladoletnika, mlajšega od 16 let, zakoniti zastopnik osebe, ki je priznala pravno ni sposoben v vrstnem redu, ki ga določa zakonodaja ruski Federacija.

3. Preventivno cepljenje se daje državljanom, ki nimajo medicinskih kontraindikacij.

Seznam medicinskih kontraindikacij za izvajanje preventivnih cepljenj odobri zvezni izvršni organ, ki izvaja naloge oblikovanja in izvajanja državne politike ter regulativne in pravne ureditve na področju javnega zdravja.

4. Preventivna cepljenja se izvajajo v skladu z zahtevami sanitarnih predpisov in v skladu s postopkom, ki ga določi zvezni izvršni organ, ki izvaja funkcije razvoja in izvajanja državne politike ter regulativne in pravne ureditve v zdravstvenem sektorju.

Člen 12. Zahteve za imunobiološka zdravila za imunoprofilakse

1. Za imunoprofilakse se uporabljajo domača in tuja imunobiološka zdravila, registrirana v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

2. Imunobiološke zdravilne pripravke za imunoprofilaksijo so predmet obvezne potrditve ali izjave o skladnosti v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja Ruske federacije o tehničnem predpisu.

3. Pustite državljane imunobioloških zdravil za se cepljenje opravi na recept za zdravilo organizacij izdelek lekarn na način, ki ga predpiše zvezni izvršni organ, odgovoren za razvoj in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju javnega zdravja.

Člen 13. Shranjevanje in prevoz imunobioloških zdravil za imunoprofilakso

1. Shranjevanje in prevoz imunobioloških zdravil za imunoprofilakse se izvaja v skladu z zahtevami sanitarnih predpisov.

2. Nadzor nad shranjevanjem in prevozom imunobioloških zdravil za imunoprofilakso zagotavljajo organi, ki izvajajo državni sanitarni in epidemiološki nadzor.

Člen 14. Državni nadzor na področju imunoprofilacije nalezljivih bolezni

1. Država nadzor na področju nalezljivih bolezni cepljenja se izvajajo pooblaščeni zveznih izvršnih organov v skladu z zakonodajo Ruske federacije o sanitarni in epidemiološki blaginje prebivalstva.

2. Država nadzor nad kakovostjo, varnostjo in učinkovitostjo medicinskih preparatov imunobioloških ki jih je opravil pooblaščeni zvezni izvršilni organ v skladu z rusko zakonodajo o trženju zdravil ter Zvezni zakon z dne 26. decembra 2008 N 294-FZ "o varstvu pravic pravnih oseb in samostojnih podjetnikov pri izvajanju državnega nadzora (nadzora) in občinskega nadzora "na način, ki ga določi vlada Ruske federacije.

Člen 15. Zagotavljanje imunobioloških zdravil za imunoprofilakso

Zagotavljanje zdravstvenih organizacij sistema javnega zdravja in občinski zdravstveni sistem imunobioloških zdravil za imunizacijo z namenom preventivnega cepljenja, vključene v nacionalni koledar preventivnih cepljenj in koledar preventivnega cepljenja na epidemijo označb, ki se izvaja v skladu z zveznih izvršnih organov in izvršnih organov subjektov Ruske federacije na področju zdravje.

Člen 16. Izključeno. - Zvezni zakon z dne 10.01.2003 N 15-FZ.

Člen 17. Državni statistični nadzor na področju imunoprofilakse

1. Podatki o preventivnih cepljenjih, zapletih po cepljenju, primerih zavrnitve preventivnih cepljenj so predmet statističnega računovodstva države.

2. Informacije o preventivnih cepljenjih, zapletih po cepljenju, primerih zavrnitve preventivnih cepljenj se morajo registrirati v zdravstvenih dokumentih in potrdilih o preventivnih cepljenjih.

Postopek registracije preventivnega cepljenja, zapletov po cepljenju, za predelavo, ki niso preventivnih cepljenj, kot tudi oblike medicinske dokumentacije in potrdila o preventivnih cepljenj se določi zvezni izvršni organ, odgovoren za razvoj in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju javnega zdravja.

Poglavje V. SOCIALNA PODPORA ZA DRŽAVLJANE V OKVIRU POVEZAVE

Člen 18. Pravica državljanov do socialne podpore v primeru zapletov po cepljenju

1. V primeru zapletov po cepljenju lahko državljani prejmejo enkratne enkratne dajatve, mesečno denarno nadomestilo in začasne dajatve za invalidnost.

Podatki o zagotavljanju socialne podpore državljanom v primeru pookalacijskih zapletov so vključeni v enotni državni informacijski sistem za socialno varnost. Postavitev in prejemanje teh informacij v enotnem državnem informacijskem sistemu za socialno varnost se izvaja v skladu z Zveznim zakonom št. 178-FZ z dne 17. julija 1999 o državni socialni pomoči.

2. Finančna varnost za plačilo državnih pavšalnih zneskov in mesečno denarno nadomestilo je obveznost izdatkov Ruske federacije.

Nakazila Ruska federacija državnih organov Ruske federacije so pooblastila za izvajanje pravice državljanov do socialne pomoči pri plačilu stanju pavšalnih zneskov in mesečne denarne odpravnine v primeru zapletov po cepljenju.

Sredstva za izvajanje prenesenih pooblastil za zagotavljanje teh ukrepov socialne podpore so predvidena v zveznem proračunu v obliki subvencij.

Višina sredstev, ki jih proračun Ruske federacije se določi glede na število oseb, ki imajo pravico do teh ukrepov socialne podpore, kot tudi velikost države pavšalnih zneskov in mesečne denarne odškodnine iz členov 19 in 20 tega zakona.

Subvencije se vpisujejo v vrstnem redu, določenem za izvrševanje zveznega proračuna, na račune proračuna subjektov Ruske federacije.

Postopek porabe in evidentiranja sredstev za zagotavljanje subvencij določa vlada Ruske federacije.

Organi državne oblasti subjektov Ruske federacije na četrtletni ravni predložiti zvezni izvršilni organ, ki izvaja proizvodnje enotne državne finančne, kreditne, denarno politiko, poročilo o izdatkih za subvencije s številom oseb, ki so upravičene do teh ukrepov socialne podpore, kategorij upravičencev, kakor tudi navedbo zneska nastalih stroškov. Po potrebi se predložijo dodatni podatki o poročanju na način, ki ga določi vlada Ruske federacije.

Sredstva za izvajanje teh pooblastil so ciljne narave in jih ni mogoče uporabiti za druge namene.

V primeru uporabe sredstev, ki niso predvideni, ima pooblaščeni zvezni izvršilni organ pravico izterjati ta sredstva v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja Ruske federacije.

Nadzor nad porabo, ki ga je zvezni organ izvršilne oblasti, pristojen za nadzor in nadzor v poslovnem sektorju, zvezni organ izvršilne oblasti, pristojen za nadzor in nadzor na področju dela in socialne varnosti prebivalstva, računi senat Ruske federacije.

Organi državne oblasti sestavnih subjektov Ruske federacije imajo pravico, da po zakonih subjektov Ruske federacije pooblastijo organe lokalne samouprave naselij, občinskih okrožij in mestnih okrožij z možnostjo zagotavljanja ukrepov socialne podpore iz tega odstavka.

Člen 19. Državne pavšalne dajatve

1. V primeru postvaccinalnega zapletanja ima državljan pravico do enkratne dajatve v višini 10.000 rubljev.

Seznam zapletov po cepljenju, ki državljanom daje pravico do prejemanja enkratnih državnih dajatev, odobri zvezni izvršni organ, ki ga je pooblastila vlada Ruske federacije.

2. V primeru smrti državljana, ki je posledica zapletov po cepljenju, imajo člani njegove družine pravico do enkratne državne pomoči v višini 30.000 rubljev.

Člen 20. Mesečno denarno nadomestilo

1. Državljan, ki je priznan kot neveljaven zaradi postvaccinalnega zapleta, je upravičen do mesečnega denarnega nadomestila v višini 1.000 rubljev.

2. Znesek mesečnega denarnega nadomestila se indeksira vsako leto 1. januarja proračunskega leta, ki temelji na sedež zveznega zakona o zveznem proračunu za fiskalno leto, in v obdobju načrtovanja stopnje napovedi inflacije.

Člen 21. Dodatek za začasno nezmožnost za delo v primeru oskrbe bolnega otroka, mlajšega od 18 let, z njegovo boleznijo, povezano z zaplodnim zapletom

Eden od staršev (drugega pravnega zastopnika) ali drugega člana družine, je upravičen do začasne dajatve za invalidnost v primeru skrbi za bolnega otroka, mlajšega od 18 let, ko je bolezen, povezana z zapleti po cepljenju, za celotno obdobje zdravljenja na ambulantno podlagi ali co-host z otrokom v zdravstveni organizaciji, ko mu zagotavlja zdravstveno pomoč v stacionarnih pogojih v znesku, določenem z zveznim zakonom.

Poglavje VI. KONČNE DOLOČBE

22. člen Odgovornost za kršitev tega zveznega zakona

Kršitev tega zveznega zakona pomeni odgovornost v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

23. člen Začetek veljavnosti tega zveznega zakona

1. Ta zvezni zakon začne veljati z dnem uradne objave.

2. Predsednik Ruske federacije in Vlada Ruske federacije svoje regulativne pravne akte v skladu s tem zveznim zakonom uskladijo v treh mesecih od datuma začetka njegove veljavnosti.

Zvezni zakon z dne 17.09.1998 N 157-FZ (kakor je bil spremenjen dne 07.03.2018) "O imunizaciji nalezljivih bolezni"

O IMUNOPROFILAKTIKI INFEKTNIH BOLEZNI

17. julija 1998

4. septembra 1998

Ta zvezni zakon vzpostavlja pravni okvir za državno politiko na področju imunizacije nalezljivih bolezni, ki se izvaja zaradi varovanja zdravja in zagotavljanja sanitarne in epidemiološke blaginje prebivalstva Ruske federacije.

POGLAVJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1. Osnovni pojmi

Za namene tega zveznega zakona se uporabljajo naslednji osnovni koncepti:

Imunoprofilaksa nalezljivih bolezni (nadalje - imunoprofilaksa) - sistem ukrepov za preprečevanje, omejevanje širjenja in odpravo nalezljivih bolezni z zagotavljanjem preventivnih cepljenj;

preventivno cepljenje - uvedba človeških imunoloških zdravil za imunoprofilaksijo, da bi ustvarili posebno imunost na nalezljive bolezni;

imunobioloških zdravila za imunizacijo - cepiva, toksoidom, imunoglobulini in druga zdravila, ki so namenjeni ustvarjanju specifično imunost za nalezljive bolezni;

nacionalni koledar preventivnih cepljenj je normativni pravni akt, ki določa čas in postopek izvajanja preventivnih cepljenj za državljane;

komplikacije po cepljenju s cepljenjem vključeno v nacionalni koledar preventivnih cepljenj in koledar preventivnega cepljenja na epidemijo označb povzroči (v nadaljevanju - zapleti so po cepljenju), - hude in (ali) so vztrajne kršitve zdravstveno stanje, ki je posledica preventivnega cepljenja;

potrdilo o preventivnih cepljenjih - dokument, v katerem so registrirani preventivni cepivi;

koledar preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije je normativni pravni akt, ki določa pogoje in postopek izvajanja preventivnih cepljenj za državljane o epidemioloških indikacijah.

Člen 2. Zakonodaja Ruske federacije na področju imunoprofilakse

1. Zakonodaja Ruske federacije na področju imunoprofilacije je sestavljena iz tega zveznega zakona, drugih zveznih zakonov in drugih normativnih pravnih aktov Ruske federacije, sprejetih v skladu z njimi, ter zakonov in drugih normativnih pravnih aktov subjektov Ruske federacije.

2. Če mednarodna pogodba Ruske federacije določa druga pravila od tistih, ki jih določa ta Zvezni zakon, se uporabljajo pravila mednarodne pogodbe.

Člen 3. Področje uporabe tega zveznega zakona

1. Ta zvezni zakon se uporablja za državljane in pravne osebe.

2. Tuji državljani in osebe brez državljanstva, ki stalno ali začasno prebivajo na ozemlju Ruske federacije, uživajo pravice in nosijo obveznosti, ki jih določa ta Zvezni zakon.

Poglavje II. DRŽAVNA POLITIKA NA PODROČJU

IMUNOPROFILAKSI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV

V IZVEDBI IMMUNOPROFILAKSIJE

Člen 4. Državna politika na področju imunoprofilakse

1. Državna politika na področju imunoprofilakse je namenjena preprečevanju, omejevanju širjenja in odpravljanju nalezljivih bolezni.

2. Na področju imunizacije država zagotavlja:

razpoložljivost preventivnih cepljenj za državljane;

brezplačna preventivna cepljenja, vključena v nacionalni koledar preventivnih cepljenj, in koledar preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije, v organizacijah državnih in občinskih zdravstvenih sistemov;

socialna podpora državljanov v primeru po zapletih;

razvoj in izvajanje zveznih ciljnih programov in regionalnih programov;

uporaba učinkovitih imunobioloških zdravil za imunizacijo;

državni nadzor kakovosti, učinkovitosti in varnosti imunobioloških zdravil za imunoprofilaksijo;

podpora znanstvenim raziskavam na področju razvoja novih imunobioloških zdravil za imunoprofilaksijo;

vzdrževanje sodobne ravni proizvodnje imunobioloških zdravil za imunoprofilakso;

državna podpora domačih proizvajalcev imunobioloških zdravil za imunoprofilaksijo;

vključitev vzgojnih standardov zvezne države na usposabljanje zdravstvenih delavcev pri imunizaciji;

izboljšanje sistema statističnih opazovanj;

zagotavljanje enotne državne informacijske politike;

razvoj mednarodnega sodelovanja.

3. Realizacijo državne politike na področju imunoprofilakse zagotavljajo vlada Ruske federacije in izvršilni organi subjektov Ruske federacije.

Člen 5. Pravice in dolžnosti državljanov pri izvajanju imunizacije

1. Državljani pri izvajanju imunizacije imajo pravico:

pridobivanje polnih in objektivnih informacij zdravstvenega osebja o potrebi po preventivnih cepljenjih, posledicah opuščanja, možnih zapletov po cepljenju;

izbira zdravstvene organizacije ali posameznega podjetnika, ki se ukvarja z zdravstvenimi dejavnostmi;

brezplačna preventivna cepljenja, vključena v nacionalni koledar preventivnih cepljenj, in koledar preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije, v zdravstvenih organizacijah sistema javnega zdravstva in občinskem zdravstvenem sistemu;

zdravniški pregled in, če je potrebno, zdravniški pregled pred cepljenjem, zdravstveno oskrbo, v zdravstvenih organizacijah v primeru zapletov po cepljenju v programu državnih jamstev za upodabljanje brezplačno zdravstveno oskrbo za državljane;

odstavek postane neveljaven. - zvezni zakon št. 122-FZ z dne 22. avgusta 2004;

socialna podpora v primeru po zapletih;

zavrnitev preventivnih cepljenj.

2. Pomanjkanje preventivnih cepljenj pomeni:

prepoved državljanom, da potujejo v države, kjer bivanje v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi in sanitarnimi predpisi ali mednarodnimi pogodbami Ruske federacije zahteva specifična preventivna cepljenja;

začasna zavrnitev sprejema državljanov v izobraževalne organizacije in zdravstvene ustanove v primeru velikih nalezljivih bolezni ali grožnje epidemij;

zavrnitev sprejema državljanov za delo ali odstranitev državljanov z dela, katerih delovanje je povezano z velikim tveganjem za nalezljive bolezni.

Seznam del, katerega delovanje je povezano z velikim tveganjem za nalezljive bolezni in zahteva obvezno cepljenje, določi zvezni izvršilni organ, ki ga je pooblastila vlada Ruske federacije.

3. Pri izvajanju imunizacije morajo državljani:

upoštevati navodila zdravstvenega osebja;

v pisni obliki, da potrdi zavrnitev preventivnih cepljenj.

Poglavje III. FINANČNA VARNOST IMUNOPROFILAKSI

Člen 6. Finančna zagotovitev imunoprofilakse

1. Finančno zagotavljanje ukrepov proti epidemiji, ki se izvajajo za preprečevanje, nadzor in odpravo nalezljivih bolezni, pa tudi preventivna cepljenja, vključena v nacionalni koledar preventivnih cepljenj, je obveznost Ruske federacije za izdatke.

2. Državni organi sestavnih subjektov Ruske federacije določijo obveznosti izdatkov subjektov Ruske federacije za izvajanje ukrepov za preprečevanje, omejevanje širjenja in likvidacijo nalezljivih bolezni na ozemlju konstitutivnega subjekta Ruske federacije v okviru njihove pristojnosti.

3. je izgubil silo. - Zvezni zakon z dne 25.11.2013 N 317-FZ.

7. člen je izgubil silo. - Zvezni zakon št. 122-FZ z dne 22. avgusta 2004.

Poglavje IV. ORGANIZACIJSKA OSNOVA DEJAVNOSTI

NA PODROČJU IMUNOPROFILAKTIKE

Člen 8. Organizacijske osnove dejavnosti na področju imunoprofilakse

1. Izvajanje cepljenja zagotoviti zvezni izvršni organ, ki je odgovoren za pripravo in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju zdravstvenega varstva, zvezni izvršni organ, pooblaščen za opravljanje sanitarne in epidemiološke nadzor, izvršnih organov subjektov Ruske federacije na področju zdravja.

2. Izvajanje cepljenja v oboroženih sil Ruske federacije, drugih vojakov, vojaške formacije in organov, v katerih zakoni Ruske federacije zagotavlja za služenje vojaškega roka ali storitev, ki je enaka tem, zagotoviti vojaško zdravstveno organizacijo ali medicinska organizacija ustreznih zveznih izvršnih organov.

Člen 9. Nacionalni koledar preventivnih cepljenj

1. Nacionalni cepljenja vključuje preventivno cepljenje proti hepatitisu B, davici, oslovskemu kašlju, cepivo proti ošpicam, rdečkam, otroški paralizi, tetanusu, tuberkuloza, mumpsu, Haemophilus influenzae, pnevmokokni bolezni in gripe.

2. Nacionalni koledar preventivnih cepljenj, čas preventivnega cepljenja in kategorija državljanov, za katere velja obvezno cepljenje, odobri zvezni izvršni organ, ki je pristojen za razvoj in izvajanje državne politike in regulativne in pravne ureditve v zdravstvenem sektorju.

Člen 10 Preventivno cepljenje za epidemične indikacije

1. preventivno cepljenje na epidemije označbe državljane, ki potekajo pod grožnjo nalezljivih bolezni, ki jih je navedel v zvezni organ izvršilne oblasti, odgovoren za razvoj in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju javnega zdravja.

2. Odločitve o izvajanju preventivnih cepljenj za epidemiološke indikacije sprejme glavni državni sanitarni doktor iz Ruske federacije, glavni državni zdravstveni zdravniki pri predmetih Ruske federacije.

3. Koledar preventivnega cepljenja na epidemijo označb, časovnega preventivnih cepljenj in kategorije oseb, ki so predmet obveznega cepljenja, ki ga je zvezni izvršni organ, odgovoren za pripravo in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju javnega zdravja odobrenih.

Člen 11. Zahteve za izvajanje preventivnih cepljenj

1. Preventivno cepljenje izvajajo državljani zdravstvenih organizacij, če imajo takšne organizacije licence za zdravstvene dejavnosti.

2. Cepljenje se izvaja v prisotnosti privolitve v zdravniški poseg državljana, starši ali drugi zakoniti zastopnik mladoletnika, mlajšega od 15 let ali narkomanka mladoletnika, mlajšega od 16 let, zakoniti zastopnik osebe, ki je priznala pravno ni sposoben v vrstnem redu, ki ga določa zakonodaja ruski Federacija.

3. Preventivno cepljenje se daje državljanom, ki nimajo medicinskih kontraindikacij.

Seznam medicinskih kontraindikacij za izvajanje preventivnih cepljenj odobri zvezni izvršni organ, ki izvaja naloge oblikovanja in izvajanja državne politike ter regulativne in pravne ureditve na področju javnega zdravja.

4. Preventivna cepljenja se izvajajo v skladu z zahtevami sanitarnih predpisov in v skladu s postopkom, ki ga določi zvezni izvršni organ, ki izvaja funkcije razvoja in izvajanja državne politike ter regulativne in pravne ureditve v zdravstvenem sektorju.

Člen 12. Zahteve za imunobiološka zdravila za imunoprofilakse

1. Za imunoprofilakse se uporabljajo domača in tuja imunobiološka zdravila, registrirana v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

2. Imunobiološke zdravilne pripravke za imunoprofilaksijo so predmet obvezne potrditve ali izjave o skladnosti v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja Ruske federacije o tehničnem predpisu.

3. Pustite državljane imunobioloških zdravil za se cepljenje opravi na recept za zdravilo organizacij izdelek lekarn na način, ki ga predpiše zvezni izvršni organ, odgovoren za razvoj in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju javnega zdravja.

Člen 13. Shranjevanje in prevoz imunobioloških zdravil za imunoprofilakso

1. Shranjevanje in prevoz imunobioloških zdravil za imunoprofilakse se izvaja v skladu z zahtevami sanitarnih predpisov.

2. Nadzor nad shranjevanjem in prevozom imunobioloških zdravil za imunoprofilakso zagotavljajo organi, ki izvajajo državni sanitarni in epidemiološki nadzor.

Člen 14. Državni nadzor na področju imunoprofilacije nalezljivih bolezni

1. Država nadzor na področju nalezljivih bolezni cepljenja se izvajajo pooblaščeni zveznih izvršnih organov v skladu z zakonodajo Ruske federacije o sanitarni in epidemiološki blaginje prebivalstva.

2. Država nadzor nad kakovostjo, varnostjo in učinkovitostjo medicinskih preparatov imunobioloških ki jih je opravil pooblaščeni zvezni izvršilni organ v skladu z rusko zakonodajo o trženju zdravil ter Zvezni zakon z dne 26. decembra 2008 N 294-FZ "o varstvu pravic pravnih oseb in samostojnih podjetnikov pri izvajanju državnega nadzora (nadzora) in občinskega nadzora "na način, ki ga določi vlada Ruske federacije.

Člen 15. Zagotavljanje imunobioloških zdravil za imunoprofilakso

Zagotavljanje zdravstvenih organizacij sistema javnega zdravja in občinski zdravstveni sistem imunobioloških zdravil za imunizacijo z namenom preventivnega cepljenja, vključene v nacionalni koledar preventivnih cepljenj in koledar preventivnega cepljenja na epidemijo označb, ki se izvaja v skladu z zveznih izvršnih organov in izvršnih organov subjektov Ruske federacije na področju zdravje.

Člen 16. Izključeno. - Zvezni zakon z dne 10.01.2003 N 15-FZ.

Člen 17. Državni statistični nadzor na področju imunoprofilakse

1. Podatki o preventivnih cepljenjih, zapletih po cepljenju, primerih zavrnitve preventivnih cepljenj so predmet statističnega računovodstva države.

2. Informacije o preventivnih cepljenjih, zapletih po cepljenju, primerih zavrnitve preventivnih cepljenj se morajo registrirati v zdravstvenih dokumentih in potrdilih o preventivnih cepljenjih.

Postopek registracije preventivnega cepljenja, zapletov po cepljenju, za predelavo, ki niso preventivnih cepljenj, kot tudi oblike medicinske dokumentacije in potrdila o preventivnih cepljenj se določi zvezni izvršni organ, odgovoren za razvoj in izvajanje državne politike in normativno pravno ureditev na področju javnega zdravja.

Poglavje V. SOCIALNA PODPORA ZA DRŽAVLJANE V OKVIRU POVEZAVE

Člen 18. Pravica državljanov do socialne podpore v primeru zapletov po cepljenju

1. V primeru zapletov po cepljenju lahko državljani prejmejo enkratne enkratne dajatve, mesečno denarno nadomestilo in začasne dajatve za invalidnost.

Podatki o zagotavljanju socialne podpore državljanom v primeru pookalacijskih zapletov so vključeni v enotni državni informacijski sistem za socialno varnost. Postavitev in prejemanje teh informacij v enotnem državnem informacijskem sistemu za socialno varnost se izvaja v skladu z Zveznim zakonom št. 178-FZ z dne 17. julija 1999 o državni socialni pomoči.

2. Finančna varnost za plačilo državnih pavšalnih zneskov in mesečno denarno nadomestilo je obveznost izdatkov Ruske federacije.

Nakazila Ruska federacija državnih organov Ruske federacije so pooblastila za izvajanje pravice državljanov do socialne pomoči pri plačilu stanju pavšalnih zneskov in mesečne denarne odpravnine v primeru zapletov po cepljenju.

Sredstva za izvajanje prenesenih pooblastil za zagotavljanje teh ukrepov socialne podpore so predvidena v zveznem proračunu v obliki subvencij.

Višina sredstev, ki jih proračun Ruske federacije se določi glede na število oseb, ki imajo pravico do teh ukrepov socialne podpore, kot tudi velikost države pavšalnih zneskov in mesečne denarne odškodnine iz členov 19 in 20 tega zakona.

Subvencije se vpisujejo v vrstnem redu, določenem za izvrševanje zveznega proračuna, na račune proračuna subjektov Ruske federacije.

Postopek porabe in evidentiranja sredstev za zagotavljanje subvencij določa vlada Ruske federacije.

Organi državne oblasti subjektov Ruske federacije na četrtletni ravni predložiti zvezni izvršilni organ, ki izvaja proizvodnje enotne državne finančne, kreditne, denarno politiko, poročilo o izdatkih za subvencije s številom oseb, ki so upravičene do teh ukrepov socialne podpore, kategorij upravičencev, kakor tudi navedbo zneska nastalih stroškov. Po potrebi se predložijo dodatni podatki o poročanju na način, ki ga določi vlada Ruske federacije.

Sredstva za izvajanje teh pooblastil so ciljne narave in jih ni mogoče uporabiti za druge namene.

V primeru uporabe sredstev, ki niso predvideni, ima pooblaščeni zvezni izvršilni organ pravico izterjati ta sredstva v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja Ruske federacije.

Nadzor nad porabo, ki ga je zvezni organ izvršilne oblasti, pristojen za nadzor in nadzor v poslovnem sektorju, zvezni organ izvršilne oblasti, pristojen za nadzor in nadzor na področju dela in socialne varnosti prebivalstva, računi senat Ruske federacije.

Organi državne oblasti sestavnih subjektov Ruske federacije imajo pravico, da po zakonih subjektov Ruske federacije pooblastijo organe lokalne samouprave naselij, občinskih okrožij in mestnih okrožij z možnostjo zagotavljanja ukrepov socialne podpore iz tega odstavka.

Člen 19. Državne pavšalne dajatve

1. V primeru postvaccinalnega zapletanja ima državljan pravico do enkratne dajatve v višini 10.000 rubljev.

Seznam zapletov po cepljenju, ki državljanom daje pravico do prejemanja enkratnih državnih dajatev, odobri zvezni izvršni organ, ki ga je pooblastila vlada Ruske federacije.

2. V primeru smrti državljana, ki je posledica zapletov po cepljenju, imajo člani njegove družine pravico do enkratne državne pomoči v višini 30.000 rubljev.

Člen 20. Mesečno denarno nadomestilo

1. Državljan, ki je priznan kot neveljaven zaradi postvaccinalnega zapleta, je upravičen do mesečnega denarnega nadomestila v višini 1.000 rubljev.

2. Znesek mesečnega denarnega nadomestila se indeksira vsako leto 1. januarja proračunskega leta, ki temelji na sedež zveznega zakona o zveznem proračunu za fiskalno leto, in v obdobju načrtovanja stopnje napovedi inflacije.

Člen 21. Dodatek za začasno nezmožnost za delo v primeru oskrbe bolnega otroka, mlajšega od 18 let, z njegovo boleznijo, povezano z zaplodnim zapletom

Eden od staršev (drugega pravnega zastopnika) ali drugega člana družine, je upravičen do začasne dajatve za invalidnost v primeru skrbi za bolnega otroka, mlajšega od 18 let, ko je bolezen, povezana z zapleti po cepljenju, za celotno obdobje zdravljenja na ambulantno podlagi ali co-host z otrokom v zdravstveni organizaciji, ko mu zagotavlja zdravstveno pomoč v stacionarnih pogojih v znesku, določenem z zveznim zakonom.

Poglavje VI. KONČNE DOLOČBE

22. člen Odgovornost za kršitev tega zveznega zakona

Kršitev tega zveznega zakona pomeni odgovornost v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

23. člen Začetek veljavnosti tega zveznega zakona

1. Ta zvezni zakon začne veljati z dnem uradne objave.

2. Predsednik Ruske federacije in Vlada Ruske federacije svoje regulativne pravne akte v skladu s tem zveznim zakonom uskladijo v treh mesecih od datuma začetka njegove veljavnosti.

17. septembra 1998

Pravna praksa in zakonodaja - 157-FZ O imunoprofilaksiji nalezljivih bolezni

Glavni turnir 1.12 "Zagotavljanje socialne podpore državljanov v primeru zapletov postvaktsionnyh" (subvencija za plačilo države pavšalni znesek in mesečno denarno nadomestilo za državljane v primeru zapletov postvaktsionnyh v skladu z zveznim zakonom "O imunoprofilakse nalezljivih bolezni")

V skladu s členoma 9 in 10 Zveznega zakona z dne 17. septembra 1998 N 157-FZ "Na imunoprofilakse nalezljivih bolezni" (Zbirka Ruske federacije, 1998, N 38, postavka 4736 ;. 2000, N 33, postavka 3348 ;. 2003 2, 167, 2004, 35, 3607, 2005, 1, 25, 2006, 27, 2879, 2007, 43, 5084, 49, 6070 30, čl. 3616, št. 52, čl. 6236, 2009, št. 1, 21. 53, člen 3431, št. 48, člen 6165, št. 51, člen 6688), naročilo:

52400 subvencije za plačilo države pavšalnega zneska in mesečno denarno odškodnino državljanom v primeru zapletov po cepljenju v skladu z zveznim zakonom z dne 17. septembra 1998 N 157-FZ "Na imunoprofilakse nalezljivih bolezni"

2. Zvezni zakon z dne 17.09.1998 N 157-FZ "O imunizaciji nalezljivih bolezni".

3. Zvezni zakon z dne 26. decembra 2008 N 294-FZ "O zaščiti pravic pravnih oseb in posameznih podjetnikov pri izvajanju državnega nadzora (nadzor) in občinskega nadzora".

Za izvajanje člena 18 zveznega zakona "o imunosprofilaciji infekcijskih bolezni" Vlada Ruske federacije odloči:

1. Odobriti priložena pravila za dodelitev subvencij iz zveznega proračuna v proračune sestavnih subjektov Ruske federacije za izvajanje pooblastil za plačilo državnih pavšalnih zneskov in mesečnega denarnega nadomestila v primeru zapletov po cepljenju.

V skladu z zveznim zakonom z dne 17. septembra 1998 N 157-FZ "Na imunoprofilakse nalezljivih bolezni" Ruske federacije, da se zagotovi populacijo pripravkov medicinskih imunobioloških (v nadaljevanju - MIP) za imunizacijo v okviru nacionalnega cepljenja (v nadaljnjem besedilu - Nacionalni koledar) je brezplačna za račun sredstev, dodeljenih iz zveznega proračuna. Obseg financiranja nacionalnega koledarja je približno 6 milijard rubljev.

1. Zvezni zakon z dne 17. septembra 1998 N 157-FZ "o imunizaciji nalezljivih bolezni".

2. Pogoji prevoza in shranjevanja medicinskih imunobioloških pripravkov. SP 3.3.2.028-95.

3. Uredba Ministrstva za zdravje Ruske federacije št. 229 z dne 27.06.01 "O nacionalnem koledarju preventivnih cepljenj in koledarju cepljenja za epidemične dokaze".

2.3. Zvezni zakon z dne 17.09.98 N 157-FZ "o imunizaciji nalezljivih bolezni".

2.4. Sanitarna pravila "Splošne zahteve za preprečevanje infekcijskih in parazitskih bolezni" SP 3.1./3.2.1379-03 ".

2.5. Sanitarna pravila "Pogoji prevoza in skladiščenja medicinskih imunobioloških pripravkov, SP 3.3.2.1248-03".

2.2. Zvezni zakon z dne 17.09.98 N 157-FZ "o imunizaciji nalezljivih bolezni".

2.3. SP 3.4.2318-08 "Sanitarna zaščita na ozemlju Ruske federacije"; Spremembe in dopolnitve 1 do JV 3.4.2318-08: JV 3.4.2366-08 (priloga).

g) državljani, ki so začasne delovne nezmožnosti, povezane z cepljenju zapletov, je začasno invalidnina izplača v višini 100 odstotkov povprečne plače, ne glede na operacijo neprekinjeno času. Eden od staršev ali drugega pravnega zastopnika mladoletnika začasnih invalidnin, izplačanih za ves čas manjše bolezni, povezana z zapleti po cepljenju, v višini 100 odstotkov povprečne plače, ne glede na stalnost zaposlitve (člen 21 Zveznega zakona z dne 17. septembra 1998 N 157-FZ "O imunoprofilaksiji nalezljivih bolezni");


Sorodni Članki Hepatitis